TRANSPORTLĪDZEKĻU NOMAS CENRĀDIS

Cenu saraksts pēdējo reizi atjaunināts: 2024. gada 2. aprīlis


1.            Transportlīdzekļa nomas maksa tiek aprēķināta rezervācijas dienā saskaņā ar tobrīd spēkā esošajām cenām un ir norādīta rezervācijas kopsavilkumā. Aprēķinātajā pakalpojuma cenā ir iekļauts standarta transportlīdzekļa sadzīves aprīkojums, piemēram, āra mēbeles, ūdens šļūtene, elektrības pieslēgumi, tualetes šķidrums, 1 gāzes balons, kas uzpildīti ar gāzi, lāpsta ar slotu, lejkanna.

2.            Transportlīdzekļu nomas cenas:


TRANSPORTLĪDZEKĻU NOMAS CENAS AUGSTAS AKTIVITĀTES SEZONAS LAIKĀ (NO 1. JŪNIJA - 31. AUGUSTAM) CENA PAR DIENU, EUR AR PVN

Komforta klase


Nomas termiņš

1-7 dienas

Nomas termiņš

8-21 dienas

Nomas termiņš >21 diena


Royal 4s/5b

400 EUR

330 EUR

300 EUR

Luxury 4s/5b

280 EUR

220 EUR

200 EUR

Premium 4s/4b

185 EUR

175 EUR

165 EUR

Family 5s/5b

185 EUR

175 EUR

160 EUR

Family Plus 5-7s/5-7b

195 EUR

180 EUR

170 EUR

Urban 4s/2-4b

165 EUR

155 EUR

145 EUR

Caravan 

100 EUR

90 EUR

80 EURTRANSPORTA APRĪKOJUMA NOMAS CENAS ZEMĀKAJĀ AKTIVITĀŠU SEZONĀ (NO 1. SEPTEMBRIS - 31. MAUJS) CENA PAR DIENU, IESKAITOT PVN

Komforta klase


Nomas termiņš

1-7 dienas

Nomas termiņš

8-21 dienas

Nomas termiņš >21 diena

Royal 4s/5b

350 EUR

300 EUR

280 EUR

Luxury 4s/5b

180 EUR

160 EUR

140 EUR

Premium 4s/4b

140 EUR

130 EUR

120 EUR

Family 5s/5b

135 EUR

125 EUR

115 EUR

Family Plus 5-7s/5-7b

140 EUR

130 EUR

120 EUR

Urban 4s/2-4b

130 EUR

110 EUR

95 EUR

Caravan 

70 EUR

60 EUR

50 EUR


NOMAS CENAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KURU SAŅEMŠANAS UN NODOŠANAS VIETAS NESAKRĪT (PIEEJAMAS ZEMAS/VIDĒJAS AKTIVITĀTES SEZONĀ) PAR DIENU, EUR, IESKAITOT PVN


Paņemšanas vieta / atgriešanas vieta


Viļņa

Rīga

Kauņa

Klaipēda

Varšava

Viļņa

0 EUR

200 EUR

150 EUR

300 EUR

600 EUR

Rīga

200 EUR

0 EUR

200 EUR

300 EUR

800 EUR

Kauņa

150 EUR

200 EUR

0 EUR

200 EUR

600 EUR

Klaipēda

300 EUR

300 EUR

200 EUR

0 EUR

600 EUR

Varšava

600 EUR

800 EUR

600 EUR

600 EUR

0 EUR3.            Papildu pakalpojumu cenas:


PAPILDU KILOMETRI NOMAS PERIODĀ

Sezona


400 km dienā, EUR

500 km dienā, EUR

+100 km papildus, EUR

100 km papildus, EUR

Augstas aktivitātes sezonas laikā (17. jūnijs - 26. augusts) Cena, EUR

0 EUR

25 EUR

30 EUR

300 EUR

Zema/vidēja aktivitātes Sezona (27. augusts - 16. jūnijs) Cena, EUR

0 EUR

0 EUR

30 EUR

300 EUR


Agrās paņemšanas / vēlās atgriešanas pakalpojumi (kad transportlīdzeklis tiek nodots Īrniekam / atdots Īrniekam plānotajā un neplānotajā laikā)

Laiks


09:00 - 17:00, pirmdiena - piektdiena

Agrās izņemšanas cena, EUR

0 EUR

Novēlotas atgriešanas cena, EUR

0 EUR

*Klienti, kuri atgriež kemperus vienu vai vairākas dienas pirms nomas termiņa beigām, ir atbrīvoti no maksas.


Apdrošināšana

Apdrošināšanas veids


Basic / EUR

Prēmija / EUR

Riepas / EUR

Stikls / EUR

Pasažieru ceļojumu apdrošināšana / EUR

Maksa/piemaksa par pilnu nomas periodu

0 EUR

100 EUR

50 EUR

50 EUR

100 EUR / individuālai personai

Dienas maksa

N/A

N/A

5 EUR

5 EUR

N/A


Beznosacījumu atskaitījumu (pašrisku) summa apdrošināšanas gadījuma gadījumā. Nomnieks atlīdzina apdrošināšanas gadījuma radīto zaudējumu summu, nepārsniedzot norādīto pašrisku summu.

Luxury klases transportlīdzekļi


1200 EUR

800 EUR

N/A

N/A

N/A

Premium, Family, Family Plus un Urban prēmijas

1000 EUR

600 EUR

N/A

N/A

N/A

Autofurgonu klases pārpalikums (piekabinātie dzīvojamie treileri)

600 EUR

300 EUR

N/A

N/A

N/A


PIELIKUMU SARAKSTS

Pielikuma nosaukums


Nomas perioda maksa, EUR

Maksa par dienu, EUR

Papildu gāzes balons

30 EUR

N/A

Bārbekjū

20 EUR

N/A

Gultas veļa

25 EUR/persona

N/A

Paklājs

N/A

5 EUR par pāri

Bērnu barošanas krēsliņi

Ne vairāk kā EUR 30

5 EUR par pāri

Parasts bērnu krēsls

Ne vairāk kā 50 EUR

5 EUR par pāri

Kafijas automāts

20 EUR

N/A

Trauki

25 EUR

N/A

Trauki + kafijas automāts

40 EUR

N/A

Integrēta gaisa kondicionēšana

N/A

5 EUR par pāri

Invertors - pārslēgšanās no 12 V uz 220 V

20 EUR

N/A

Transportlīdzekļu tematiskie rotājumi

150 EUR

N/A

Transportlīdzekļa piegāde uz norādīto adresi

Individuāla vienošanās

N/A

Transporta maksa par vienu mājdzīvnieku

70 EUR

N/A

Premium klases krēsls

ne vairāk kā EUR 50

5 EUR par pāri

Premium klases galds

ne vairāk kā EUR 50

5 EUR par pāri

Sniega ķēdes

25 EUR

N/A

Tualetes papīrs

6 EUR

N/A

Divriteņu izlīdzinātājs


20 EUR

N/A


CITI PAPILDU PAKALPOJUMI

Papildu pakalpojuma nosaukums


Maksa, EUR

Atgriezta transportlīdzekļa notekūdeņu novadīšana

30 EUR

Rēķina labojumi/korekcijas

5 EUR

Atstāto priekšmetu uzglabāšana (līdz 30 dienām)*

5 EUR

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu un ar tiem saistīto incidentu administrēšana**

50 EUR

Ārpuses pamata tīrīšana
30 EUR
Interjera pamata tīrīšana
50 EUR

*365 KEMPERIAI glabā pamestos priekšmetus ne ilgāk kā 30 dienas pēc nomas termiņa beigām. Ja nomnieks neierodas pēc pamestajiem priekšmetiem norādītajā maksimālajā administrēšanas pakalpojuma termiņā, 365 KEMPERIAI ir tiesīgi atbrīvoties no pamestajiem priekšmetiem, tos iznīcināt, atsavināt, pārdot utt. bez atsevišķa paziņojuma nomniekam.

**Ja ceļu satiksmes noteikumu pārkāpuma un ar to saistīto incidentu administrēšana, ko veic Īrnieks, aizņem vairāk nekā 1 e-pastu un 1 zvanu, tiek piemērota papildu maksa 100 EUR par stundu.


PAPILDU MAKSA PAR PĀRKĀPUMIEM / CITI

Pārkāpuma nosaukums


Maksas/atlīdzības summa, EUR

Dienas nobraukuma limita pārkāpšana (aprēķina kā brauciena kopējo nobraukumu, dalot ar nomas dienām)

0,30 EUR/km

Transportlīdzekļa nodošana trešajai personai, kurai nav tiesību vadīt, kontrolēt vai citādi izmantot Transportlīdzekli (t.i., kurai nav derīgas vadītāja apliecības)

500 EUR

Nozaudētas atslēgas, lai iedarbinātu transportlīdzekli, kā arī jums būs jāatlīdzina visas izmaksas, kas saistītas ar atslēgas iegādi un programmēšanu

300 EUR

Transportlīdzekļa netīrumi, kas prasa papildu tīrīšanu (bez ķīmiskās tīrīšanas).

100 EUR

Transportlīdzekļa netīrumi, kuru dēļ nepieciešama ķīmiskā tīrīšana

250 EUR

Riepas bojājums, ja tā ir neatjaunojama.

120 EUR

Smēķēšana transportlīdzeklī

400 EUR

Bīstama, huligāniska vai bezatbildīga braukšana

300 EUR

Transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā (virs 0,00 promiļu), narkotisko vai citu psihoaktīvo vielu ietekmē (vai ja esat lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas pēc negadījuma konstatēšanas vai esat izvairījies no transportlīdzekļa vadīšanas alkohola reibumā vai reibuma pārbaudes (transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā un reibums ir definēts tiesību aktos). Jums ir jāmaksā mums naudas sods noteiktajā apmērā par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā (virs 0,00 promiļu), narkotisko vai citu psihoaktīvo vielu ietekmē, tostarp gadījumos, kad Jūs esat nodevis Transportlīdzekli vai citādi nodrošinājis iespēju to vadīt citai personai, kas ir alkohola reibumā (virs 0,00 promiļu), narkotisko vai citu psihoaktīvo vielu ietekmē vai ir izvairījusies no dzēruma vai reibuma pārbaudes

1500 EUR

Apzināti nepatiess / nepamatots maksājumu kartes izdevēja pieprasījums bankai atmaksāt no maksājumu kartes debetētos līdzekļus (charge back)

150 EUR

Transportlīdzekļa degvielas tvertnē iepildīta nepareiza veida degviela

500 EUR

Transportlīdzekļa piespiedu vilkšana (novērtēšana)

1500 EUR

Ja jūsu transportlīdzeklis tiek bojāts negadījumā, kas noticis jūsu vainas dēļ, jūs atlīdzināsiet mums negadījuma rezultātā radušos zaudējumus, bet ne vairāk kā 1500 eiro apmērā. Skatīt noteikumus un nosacījumus

Līdz 1500 EUR

Autofurgons atgriezts ar mazāku degvielas daudzumu, nekā tika uzņemts, papildu maksa

30 EUR + faktiskās izmaksas par degvielas litru


4.            Naudas sodi un zaudējumu atlīdzināšana. Naudas sodu un piemaksu norakstīšana


4.1.            365 KEMPERIAI ir tiesības automātiski debetēt Cenrādī noteiktās soda naudas un/vai piemaksas no maksājumu konta, kas piesaistīts Nomnieka Kontam, vai tieši no Depozīta, ko Nomnieks iemaksājis Uzņēmumam. Debets tiek veikts, tiklīdz pārkāpums ir konstatēts, reģistrēts un Nomniekam paziņots (pa e-pastu).

4.2.            Par Noteikumu neievērošanu Nomniekam vai citām personām, kurām ir piekļuve 365 KEMPERIAI transportlīdzekļiem, var tikt piemērotas šādas sankcijas, kas uzskatāmas par 365 KEMPERIAI minimālajiem zaudējumiem.

4.3.            Ja Nomnieks, izņemot negadījuma rezultātā, sabojā nomāto Transportlīdzekli vai tā piederumus (piemēram, dažādi skrāpējumi uz virsbūves, bojājumi Transportlīdzekļa salonā, netīrumi utt.), viņš/viņa pilnībā atlīdzina Sabiedrībai zaudējumus, kas radušies šādu bojājumu rezultātā. Nomniekam vai citām personām, kurām ir piekļuve 365 KEMPERIAI transportlīdzekļiem, par Transportlīdzekļa un tā piederumu bojājumiem (tostarp, bet ne tikai) Sabiedrībai ir jāsedz šādi minimālie zaudējumu atlīdzības maksājumi:


BOJĀJUMI UN NOLIETOJUMS

Kompensācija par nodarīto kaitējumuZaudējumu kompensācijas nosaukums


TĪRĪŠANA (INTERJERS)

Naudas zaudējumu novērtējums, EUR

ĀRĒJIE BOJĀJUMI

Naudas zaudējumu novērtējums, EUR

Viens matracis ir netīrs/aptraipīts

50 EUR

Atpakaļskata spoguļa bojājumi

350 EUR

Viena nakts aizkars ir netīrs/nosmērēts

50 EUR

Skrāpējums uz atpakaļskata spoguļa

50 EUR

Tualetes netīrumi, kam nepieciešama īpaša tīrīšana

100 EUR

Vējstikla lūzums

150 EUR

Kabīnes nosusināšana/defekti, kuru novēršanai nepieciešama ķīmiskā tīrīšana

250 EUR

Sonic kempera vējstikla lūzums

400 EUR

Neattīrīti notekūdeņi

30 EUR

Skrāpējumi uz viena loga


50 EUR

Neattīrīta netīrā ūdens tvertne

30 EUR

Salūzis atpakaļskata spoguļa korpuss

200 EUR

Vienas sēdvietas ķīmiskā tīrīšana

50 EUR

Bojāta bagāžnieka vāka eņģe

100 EUR

Ledusskapja ķīmiskā tīrīšana

100 EUR

Saskrāpēts bufera stūris

150 EUR

Papildu ārējā mazgāšana (netīrumi, ceļa seguma paliekas utt.)

100 EUR

Bojāts bagāžnieka rokturis

65 EUR

IEKŠĒJIE PĀRKĀPUMI

Naudas zaudējumu novērtējums, EUR

Saplaisājis pakaļējais lukturis

300 EUR

Dzīvojamās istabas galda salaušana/sadalīšana

350 EUR

Kempera vidējā loga bojājumi

315 EUR

Nakts žalūziju laušana (1 logs salonā)

350 EUR

Kempera aizmugurējā stikla bojājumi

295 EUR

Nakts žalūziju laušana (1 guļamistabas logs)

340 EUR

Pazaudēts ūdens izplūdes rokturis

50 EUR

Nakts žalūziju salaušana (1 lūka salonā vai guļamistabā)

300 EUR

GLĀBŠANAS KASTES VAI TĀS SATURA BOJĀJUMI

Naudas zaudējumu novērtējums, EUR

Salūzušas tualetes durvis

150 EUR

Paklāju bojājumi

150 EUR

Salocītas logu margas

50 EUR

Pārkāpumi laistīšanas kannā

20 EUR

Nolauzts panorāmas lūkas rokturis

50 EUR

Izdzīvošanas kastes pārkāpumi

20 EUR

Aizkari izvilkti no sliedēm

50 EUR

Āra krēslu bojājumi (standarta)

20 EUR

Saplēsts aizkars
50 EURTabulas pārkāpumi
20 EUR
Salūzusi galda kājas plastmasa (teleskopiskais un neteleskopiskais galds)
100 EURPremium kvalitātes krēslu pārkāpumi
150 EUR
Salūzis atkritumu tvertnes vāks
50 EURPremium kvalitātes galda pārkāpumi
120 EUR
Saplaisājis ledusskapja plaukts
50 EURKatla bojājumi
20 EUR
Pasažiera sēdekļa regulēšanas rokturis salauzts
50 EURPannas bojājumi
20 EUR
Saskrāpēts galds
50 EURStikla laušana
10 EUR
Bojāts priekšējo durvju siets
450 EURDisku lauzēji, 1 gab.
10 EUR
Samīcīts augšējais dienas aizkars
25 EURKarotes zudumi, bojājumi
5 EUR
Pazaudēts ūdens tvertnes vāciņš
50 EURZaudējumi, bojājumi virtuvei
5 EUR
Salūzusi dzīvojamās zonas durvju slēdzene
125 EURNažu zaudējumi, bojājumi
5 EUR
Durvju slēdzenes fiksators salauzts
50 EURZudumi, griešanas dēļa bojājumi
10 EUR
Bojāta skapja bloķēšanas ierīce
30 EURZaudējumi, krūzīšu bojājumi, 1 gab.
5 EUR
Bojāts iekšējo durvju rokturis (tualetes durvis)
125 EURZaudējumi, kafijas automāta bojājumi
50 EUR
Galda kājas salauzta plastmasa
100 EURInvertora zudumi, bojājumi
50 EUR
Durvju režģa regulators salauzts
100 EURSpilvena zudums, bojājums
20 EUR
Saplēsts nakts aizkars
95 EURZaudējumi, paklāju, segu bojājumi
30 EUR
Netīrs vai bojāts matracis
300 EURGultas veļas zudums, bojājumi
10 EUR
MARKS
Naudas zaudējumu novērtējums, EUR
Vāku nozaudēšana, vāku bojājumi
10 EUR
Apvalka kopējie bojājumi
1500 EURGultas veļas zudums, gultas veļas bojājumi
10 EUR
Lauzta vidējā kāja
30 EURDvieļu zudums, dvieļu bojājumi, 1 gab.
20 EUR
Bojātas nojumes šķēres
440 EURGāzes balonu zudumi, bojājumi
90 EUR
Bojāts markīzes stabilizators
85 EUR

TREILERI (PĀRVIETOJAMĀS MĀJIŅAS)
Naudas zaudējumu novērtējums, EUR


Bremžu kluči
200 EUR